S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na počítači / zařízení. Nastavení cookies lze změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
Ok

e-shop kategorie

_____________________________________________

   

POŠTOVNÉ vrámci České republiky 

_____________________________________________

 

do 255 Kč ..... 150 Kč

255,10 až 1999,90 Kč ..... 165 Kč

Všechny rámované mapy dodání ZDARMA

Objednávky nad 2000 Kč dodání ZDARMA

...........................................................................

platba prevodom ..... 0,00 Kč

  Důležité upozornění

 

Firmy plátci dph nákup s 0% DPH.

 

Pro platbu v Kč objednávejte v eshopu www.worldmaps.cz. Bude Vám automaticky vystavena faktura v Kč, pro české firmy plátce dph v Kč bez dph.

   

Pro platbu v € objednávejte v eshopu www.worldmaps.sk. Bude Vám vystavena faktura v €, pro české firmy plátce dph v € bez dph.

Nabízíme

arr3FIREMNÍ MAPY     Zakázková výroba firemních map Máte zájem o vlastní mapové dílo? Dodáme ho dle Vašich... arr3VELKOPLOŠNÝ TISKZ celkové nabídky printových služeb naší firmy, je  velkoplošný digitální tisk našim nosným... arr3LAMINACE   Ponúkame lamináciu tlačovín. Laminácia poskytuje ochranu pred vodou, vlhkosťou,... arr3KAŠÍROVÁNÍLepenie tlačovín na doskový materiál /PVC doska, Kapa doska, Dibond, ... /   ĽAHČENÉ DOSKY - KAPA... arr3RÁMOVÁNÍ- špecializujeme sa na VEĽKOPLOŠNÉ RÁMOVANIE  (max.formát vcelku 3x2m) - nielen rámovanie diel do...

Kontakt

WORLD MAPS, s.r.o.
tel: +421 903 707 018
info@worldmaps.sk

Obchodní podmínky

OBCHODNÉ PODMIENKY

  

1. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke a to v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do 30 dní od jej vystavenia, ak nebude dohodnutý iný termín dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia predávajúcim.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa bodu 2.2., predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho, prípadne odmietnuť.

Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný.

  

2. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcim je každý zákazník, FO či PO, ktorý sa zaregistruje na www.mapysveta.sk a urobí záväznú objednávku.

Na základe objednávky kupujúceho sa uzatvára kúpna zmluva. Každá objednávka musí obsahovať:    v prípade fyzickej osoby meno kupujúceho, presnú poštovú adresu, v prípade právnickej osoby jej názov, kontaktnú osobu a fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej musí kúpna zmluva obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru (ak ho má tovar pridelený), počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a ďalšie poplatky ako poštovné, balné, dobierka alebo iné uvedené v záväznej objednávke.

Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov mapysveta.sk, pokiaľ neučinil žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.

  

3. Storno poplatky, právo na náhradu škody

Ak kupujúci odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a už boli vynaložené náklady u predávajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra –vyúčovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr  i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník. Doklady Predfaktúra a Doklad k prijatej zálohe budú doručené vopred. S odoslaním tovaru bude zaslaný aj Daňový doklad.

  

4. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Predávajúci - je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. Predajca je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa kapitoly 5. týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

a) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný (napr. poškodený rám a pod.), predávajúci zistí, či je možné stav poškodenia opraviť. Ak áno, vráti predávajúci kupujúcemu časť už zapletenej kúpnej ceny za tovar, zníženú o hodnotu opravy na uvedenie tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu za tovar bez ceny za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Tým sa rozumie poštovné kuriérom alebo logistickou spoločnosťou. Náklady na dopravu a dodanie tovaru nie sú predmetom "bezdôvodného odstúpenia od zmluvy do 7 dní“.

d) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. (napr. tovar vyhotovený na zákazku, mapy s logom, špeciálne mapy vyrobené dľa zadania kupujúceho, ...)

  

5. Podmienky doručenia

Predávajúci považuje objednávku za záväznú vtedy, keď kupujúci zašle svoju objednávku elektronickou formou na adresu predávajúceho.

Na základe objednávky s platbou vopred, bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra (pokiaľ sa vopred nedohodne inak) v celkovej výške ceny tovaru a po jej uhradení začína plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru (pokiaľ nie je dohodnutá telefonicky alebo emailom inak). Zálohovú platbu považuje predávajúci za uhradenú až vtedy, keď mu bude pripísaná na jeho bankový účet. Doručenie tovaru kupujúcemu bude oznámené telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Na základe objednávky s platbou formou dobierky, sa začne objednávka spracovávať, kedy začne plynúť dodacia lehota, ktorá je znázornená v každom popise tovaru. Tovar bude doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti s povinnosťou platby priamo kuriérovi pri preberaní tovaru.

Na základe objednávky s osobným odberom, tovar pripravíme, o čom pošleme objednávateľovi informujúci email. Termín prevzatia objednávky v sídle spoločnosti vopred dohodneme tak, aby to vyhovovalo obom zúčastneným stranám.

  

6. Spôsoby platby

a) pred prevzatím tovaruvopred bankovým prevodom 

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred bankovým prevodom zo svojho bankového účtu alebo priamym vkladom na náš bankový účet vedený vo FIO banke, č.ú. 24 0161 0159/ 8330, IBAN: SK18 8330 0000 0024 0161 0159, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ako variabilný symbol platby uvádzajte vždy variabilný symbol, ktorý Vám bol pridelený vo faktúre. Ak nedôjde k platbe do 10 pracovných dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby. 

b) pri preberaní tovaru dodaného špedičnou spoločnosťou – platba dobierkou

Cenu objednávky môžete uhradiť dobierkou pri doručovaní tovaru kuriérskou spoločnosťou. Pri platbe dobierkou je príplatok k cene doručenia +1,50 eur.

c) pri osobnom prevzatí tovaru v sídle spoločnosti

Cenu objednávky môžete uhradiť vopred prevodom na základe zaslanej faktúry, alebo priamo na mieste v hotovosti. Platby platobnou kartou nie sú možné.

Doručenie v rámci SR:

 a) dodanie kuriérom f.SLOVAK PARCEL SERVICE alebo GLS vrámci SR

Cena poštovného pri objednávke do 9,99 eur ... 3,50 eur

Cena poštovného pri objednávke od 10,00 - do 69,99 eur ... 4,00 eur

Cena poštovného pri objednávke nad 70,00 eur ... zadarmo eur

 b) osobný odber v Senci na Ružovej ulici  4605/2 - po vzájomnej dohode vopred

Za osobný odber sa neplatí = zadarmo. Kupujúci si musí zabezpečiť vhodné vlastné dopravné prostriedky na odvoz objednaného tovaru.

Odber a dodanie tovaru v rámci SR:

Tovar je doručený kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej-prepravnej spoločnosti GLS alebo Slovak Parcel Service.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v kartónovom obale. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Reklamáciu mechanicky poškodeného tovaru je zákazník povinný uplatniť ihneď pri prevzatí tovaru. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri prevzatí balíka      od prepravcu sa odporúča ihneď skontrolovať, či vonkajší obal balíka nie je poškodený. Pokiaľ bol balík, alebo jeho obsah poškodený, je potrebné s dopravcom spísať zápisnicu za účelom náhrady škody za poškodený tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

 Doručenie v rámci zahraničia:

Tovar odosielame cez logistickú spoločnosť INTIME. Pri dodávke do zahraničia požadujeme platbu vopred.

Cenu poštovného Vám pošleme obratom na konkrétnu zásielku. Určujeme ju podľa aktuálneho cenníka logistickej spoločnosti. Po písomnej akceptácii ceny zásielky vrátane poštovného kupujúcim, zašle predávajúci kupujúcemu elektronicky faktúru. Dodacia lehota objednaného tovaru začína plynúť až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

7.1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok opisuje obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a fy. WORLD MAPS, s.r.o. (ďalej predávajúci). Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho predania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke slúži faktúra, záručný list, ktorý firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.

7.2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácia riadi Občianským zákonníkom č. 40/1964 Sb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácia riadi výhradne týmto poriadkom.

7.3. Záručné podmienky

Kupujúcemu odporúčame skontrolovať stav tovaru (zásielky) ihneď pri prevzatí od prepravnej spoločnosti (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabíc) podľa priloženého prepravného listu a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Prípadné poškodenie alebo nekompletnosť zásielky, ktorá bola spôsobená vinou prepravnej spoločnosti je nutné riešiť priamo s touto prepravnou spoločnosťou a potom oznámiť vec predávajúcemu. Predávajúci zaistí patričné opatrenia ohľadom reklamácie a preto doporučujeme pri akomkoľvek podobnom prípade čo najskôr podať správu na info@mapysveta.sk. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu zásielku poškodenú alebo nekompletnú a potvrdí svojim podpisom korektné predanie tovaru, nie je možné reklamáciu dodatočne uplatniť.

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravnej spoločnosti a príslušnými ustanoveniami občianského resp. obchodného zákonníka. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho. Kupujúci má právo uplatniť si záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vadu, vzťahuje sa na neho záručná lehota a bol zakúpený od WORLD MAPS, s.r.o. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený!

Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným používaním a inštalovaním, alebo poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebovaním. Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť výrobku, ak pre tento výrobok neboli vytvorené vhodné podmienky pri inštalácii a pri začatí fungovania výrobku. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci zodpovednosť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, prípadne dodacieho listu,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Záruka sa vzťahuje na závady materiálu, funkčnosti, závady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru prevedené pracovníkmi predávajúceho.

Tovar podaný k reklamácii bude testovaný len na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s opisom závady). Ak technik zistí, že príčinou problému nie je reklamovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia, bude reklamácia zamietnutá a náklady s neoprávnenou reklamáciou budú preúčtované reklamujúcemu.

7.4. Spôsob vybavenia reklamácie

Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, odporúčame ako doporučenú zásielku, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou alebo osobne ho priviesť, a zabalený tak, aby sa pri preprave do fy. nepoškodil. Vopred treba emailom, telefonicky alebo cez správou skype o tejto skutočnosti informovať. Tovar neposielať na dobierku! Takto poslaný tovar nebude našim pracovníkom prebraný.

Adresa: WORLD MAPS, s.r.o., Ružová 4605/2, 903 01 Senec, Slovensko.

Ak ide o závadu, ktorá sa dá odstrániť, bude tovar opravený, alebo vymenený za nový. Predávajúci je oprávnený poškodený tovar kupujúcemu vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami. Ak nie je možné vymeniť ani opraviť tovar a povaha závady nebráni obvyklému používaniu, môže sa kupujúci s predávajúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru (v prípade zľavy nie je možné túto vadu opakovane reklamovať). V prípade, že sa reklamácia nedá vybaviť ani jedným z týchto spôsobov, bude kupujúcemu vystavený dobropis.

Dobropisom môže byť vybavená reklamácia produktu, kde bola 3x opravená tá istá závada.

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru.

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho telefonicky, SMS alebo e-mailom a písomne. Ak bol tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, bude po vybavení automaticky poslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že SMS alebo e-mail neobdržíte v zákonnej mesačnej lehote, prosíme aby ste nás kontaktovali nakoľko máte rovnaké práva ako keby reklamácia bola uznaná.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

8.1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

8.1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť WORLD MAPS, s.r.o.; Ružová 4605/2, 903 01 Senec; Slovenská republika, identifikačné číslo: 46297961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.75002/B (ďalej len "správca").

8.1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa na doručovanie WORLD MAPS, s.r.o., Ružová 4605/2, 903 01 Senec, Slovenská republika. Adresa elektronickej pošty info@worldmaps.sk, telefón: +421903707018

8.1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

8.2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.2.1 Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

8.3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie objednaného tovaru a poskytovanie objednaných služieb, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

8.3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

8.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.4.1 Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

8.5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú spoločnosti GLS Slovakia, Slovak Parcel Service a Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

8.6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

8.6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

8.6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email info@worldmaps.sk

8.6.3 Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

8.6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

  

9. Záverečné ustanovenia a ďalšie ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva kupujúceho vo vzťahu    k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky sú neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všetky texty produktov, videá produktov a upravené obrázky na tejto stránke www.worldmaps.sk sú chránené Copyright ©. 

Tieto maloobchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 25.10.2019. Zmena v cenníku doručenia tovaru do SR je platná od 25.10.2019.

_______________________________________________________________________________________________________________

ODk1M